Χορτάρια και βότανα. Λάδι, αυγά, κρασί, ρακή-Βασικά και επουλωτικά φάρμακα στην Επανάσταση του 1821- Ιπποκρατικοί λαϊκοί γιατροί

Αργυρώ Φουρναράκη